PROPANE

 

LPG

- 2000 l : 0.5142 HTVA          0.6221 TVAC

+ 2000 l : 0.4581 HTVA          0.5544 TVAC

  0.4248  HTVA     0.514 TVAC