PROPANE

 

LPG

- 2000 l : 0.4999 HTVA          0.6049 TVAC

+ 2000 l : 0.4438 HTVA          0.5371 TVAC

  0.4248  HTVA     0.514 TVAC