PROPANE

 

LPG

- 2000 l : 0.5196 htva 0.6287 tvac

+ 2000 l : 0.4636 htva 0.561 tvac

  0.4248  HTVA     0.514 TVAC